Град ГАБРОВО е разположен в Централна Северна България, където е и географският център на страната, върху речните тераси на река Янтра. Релефът на района е силно пресечен и представлява поредица от малки долини, прорязани от дерета и оврази, тесни ридове и била със стръмни склонове.

Релефните форми са усложнени от съвременните ерозионни процеси, изразяващи се чрез развитието на склонове, насипи, наноси и терасирания от човешката дейност.

Релефът на Габрово е полупланински. Неговият характер е обусловен от Средна Стара планина и протичащата през територията на града река Янтра. Средната надморска височина на град Габрово е 392 метра.

Оживление по тези места настъпва през Средновековието. Една от легендите разказва, че по тези места се установил млад ковач. Той подковавал конете на керваните, които отивали в планината или се връщали оттам. После дошли и други заселници, които умеели да шият дрехи, да приготвят вкусни ястия, да поправят каруци и да обработват кожи. И понеже край огнището на ковача се извисявал огромен габър, нарекли мястото Габрово. Средновековно Габрово било малко проходно селище с около стотина къщи в подножието на Централния Балкан, което успешно обслужвало преминавщите пътници, знатни пратеничества от и за столицата Царевград-Търнов, търговски кервани и пътешественици. Това оформя още по време на Втората българска държава неговия икономически и културен облик. Развиват се търговията и занаятите, възникват производства, свързани с обслужването и опазването на планинските проходи. Създават се богати традиции в обработката на дърво, метал, вълна и кожи, които очертават облика и на съвременната промишленост. В края на миналия век тук се учредяват акцонерникомпании от европейски тип, строят се фабрики, установяват се връзки с големите стокови борси. Днес градът е развит промишлен център. В условията на пазарното стопанство много от габровските фирми продължават да бъдат водещи в съответните области - търговия, машиностроене, електроника и инструментално производство, обувна промишленост, трикотаж и текстил, мебелна промишленост, производство на пластмасови тръби и изделя, хранително-вкусова промишленост и др.

 

Забележителности в Габрово

 

Часовниковата кула – построена през 1835 г. Часовниковият механизъм е изкован от габровеца Иван Сахатчията, камбаната е внесена от Виена. Височина - 27.70 метра, една от най-високите по българските земи.

 

Сградата на Априловската гимназия – централната част е построена през 1872 г. от уста Генчо Кънев. Национален паметник на културата.

Паметник на Васил Априлов – открит през 1935 г. Творба на скулптора Кирил Тодоров. Четирите барелефа проследяват развитието на българското училище

 

Априловска гимназиа

 

Дечковата къща

Дечковата къща - построена през1835 г. Най-добре запазеният образец на балканската възрожденска архитектура в Габрово. Тук е подредена постоянна експозиция "Габровскаградска къща от края на XIX и началото на XX век", която показва една от най-добрите колекции на градски бит в България.

 

 

Църквата "Успение Богородично" - построена през 1865 г. от майстор Генчо Кънев, ученик на Колю Фичето. Шедьовър на възрожденската архитектура и дърворезба. Национален паметник на културата.

 

Църквата Успение Богородично

 

Късноантична крепост в местността Градище край Габрово (IV-VI век), останки от крепостни стени и кули, трикорабна базилика, жилищни и стопански сгради.

 

Баев мостБаев мост – изграден през 1855 г. от майстор Минчо Стоянов – ученик на Колю Фичето. Един от малкото останали каменни мостове в градска обстановка. Има плоча с надписи на арабски и български език: "Сей мост согради се с иждивението на НВ Султана Абдул Меджида, комуто оставаме молители за здравието на многочислени години. Амин. 1855."

 

 

Скулптурна фигура на Рачо Ковачалегендарнияосновател на Габрово, творба на Любомир Далчев – 1835 г.

 

 

Дом на хумора и сатирата-тук всяка нечетна година се провежда Международно биенале. В 10 зали на площ от 8000 кв. м тук са изложени произведенията на творци от над 150 страни. Гостите през месец май могат да участват в Майските културни празници.