Вижте Габрово на по-голяма карта

Адрес:

    5300 Габрово,
    ул. "Хаджи Димитър" 4,
    ТУ-Габрово
    тел:  +359 (066) 827-566
    e-mail:aiut@tugab.bg

Ръководител катедра:

     проф.д-р Тошко Г. Ненов
     тел: (066) 827-599,390

     e-mail:tnenov@tugab.bg


Tехнически сътрудник

     инж. Магдалена Х. Гичева
     тел: (066) 827-566
     e-mail: megi_gicheva@abv.bg