Лаборатория 3005

  Лабораторията е оборудвана с дарение на фирма КОМЕКО ООД – Пловдив, предоставено на катедрата през 2004 г. В него са включени температурни сензори на базата на термодвойки и терморезистори, сензор за измерване на ниво, регулатор на обороти за променливотоков еднофазен електродвигател, помпа, програмируем регулатор за температура с входни сигнали от терморезистори и термодвойки, таймер-регулатор, програмируеми контролери за температура, интерфейсни преобразуватели, софтуер за настройка и събиране на данни от регулатори и др.

 


 

Лабораторията е предназначена за извършване на научноизследователска и учебна дейност в областта на информационните и управляващи технологии. Тя е предназначена за провеждане на лабораторни упражнения по дисциплините: Технически средства за автоматизация, Автоматизация на технологичи процеси, Проектиране на системи за управление и др.