Автоматизация на производството

1. Заглавие   Моделиране на системи - Ръководство за лабораторни упражнения
Автори     Станимир Йорданов
Анотация

Ръководството за лабораторни упражнения по моделиране на системи е съпътствуващо учебно пособие на едноименната учебна дисциплина, залегнала в учебният план на специалност Автоматика, Информационна и Управляваща Техника (АИУТ) при ТУ-Габрово. Тематиката на упражненията съответствува на учебната програма по дисциплината. В ръководството е застъпено изучаването на някой често срещани обекти и процеси, като електрозадвижвания и електрозахранвания, хидравлични обекти (водни резервоари и водни турбини), топлинни обекти, биотехнологични процеси и моделиране на процеси с помощта на изкуствени невронни мрежи.

Упражненията се изпълняват в среда на Matlab  и неговите пакети Simulink, Control System Toolbox, SimPowerSystem Toolbox и Neural Network Toolbox и др.

Съдържание----- Изтегли
2. Заглавие   Моделиране на системи - Конспект
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
3. Заглавие    Моделиране на екосистеми
Автори      Страницата е разработена от студенти магистърско обичение в катедра АИУТ.
Анотация
В страницата се съдържат материали относно моделиране на екосистеми. Материалите са предназначени за подпомагане на обученето по дисциплината Моделиране и управление на екосистеми
Съдържание----- Изтегли
4. Заглавие    Производство на биогаз
Автори     
Анотация
В материала са разгледани някой методи за производство на биогаз
Съдържание----- Изтегли
5. Заглавие   Matlab Symbolic Toolbox -
Автори     
Анотация
В материала се съдържа информация за работа с  Matlab Symbolic Toolbox
Съдържание----- Изтегли
6. Заглавие    Топло електрическа станция с въглищен енергоизточник
Автори     
Анотация
Материала съдържа информация за организацията и функционирането на ТЕЦ
Съдържание----- Изтегли
7. Заглавие   КОНСПЕКТ по дисциплината "АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ".
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
8. Заглавие    Structured Text
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
9. Заглавие    Въведение в теорията на размитото управление
Автори     С.Йорданова, В.Младенов
Анотация
Съдържание----- Изтегли
10. Заглавие    Дискретни системи. Методи за извеждане на дискретните предавателни функции
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
11. Заглавие    Закони за регулиране
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
12. Заглавие    Идентификация на обекти по преходната им характеристика
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
13. Заглавие    Качествени показатели на системите за управление
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
14. Заглавие    Настройка на регулатори
Автори     доц. Светослав Иванов
Анотация
Съдържание----- Изтегли
15. Заглавие    Настройка на регулаторите по преходна характеристика
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
16. Заглавие    Основни качествени показатели на преходния процес
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
17. Заглавие    Показатели на качеството
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
18. Заглавие    Проектиране на непрекъснат ПИД
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
19. Заглавие    Размита логика
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
20. Заглавие    Размито управление
Автори      сп. Инженеринг ревю
Анотация
Съдържание----- Изтегли
21. Заглавие    Управление на перална машина с размита логика
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
22. Заглавие    Регулиране на ниво
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
23. Заглавие    Цифров ПИД регулатор
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
24. Заглавие    Автоматизация производственных процесов
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
25. Заглавие    Автоматизация производственных процесов
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
26. Заглавие    Автоматизация технологических процессов
Автори     Шишмарев
Анотация
Съдържание----- Изтегли
27. Заглавие    Интегрированные производственные системы
Автори     Аюшеева А.О., Челпанов И.Б., Никифоров Б.С.
Анотация
Съдържание----- Изтегли
28. Заглавие    ПРОЕКТИРОВАНИЕ АСУТП в SCADA систем
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
29. Заглавие    Лабораторно упражнение по АТП
Управление на дискретна автоматизирана система ”транспортна лента“
Автор     Станимир Йорданов
Анотация
Съдържание----- Изтегли
30. Заглавие    Лабораторно упражнение по АТП
Управление на дискретна автоматизирана система ”компактна гъвкава поточна линия с 1 работен инструмент“
Автор     Станимир Йорданов
Анотация
Съдържание----- Изтегли
31. Заглавие    Лабораторно упражнение по АТП
Управление на дискретна автоматизирана система ”сортировъчна линия“
Автор     Станимир Йорданов
Анотация
Съдържание----- Изтегли
777. Заглавие    Примери от АТП
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
32. Заглавие    Конспект и материали по ПИСУ
Автори     гл.ас. Христо Килифарев
Анотация
Съдържание----- Изтегли
33. Заглавие    Материали по ПИСУ
Автори     гл.ас. Христо Килифарев
Анотация
Материали по ПИСУ
Съдържание----- Изтегли
34. Заглавие    Handbook of Industrial Automation edited by Richard L. Shell Ernest L. Hall
Автори     Richard L. Shell and Ernest L. Hall
Анотация
Материали по ПИСУ
Съдържание----- Изтегли
35. Заглавие    Монтаж приборов контроля и аппаратуры автоматического регулирования и управления
Автори     гл.ас. Христо Килифарев
Анотация
Материали по ПИСУ
Съдържание----- Изтегли
36. Заглавие    Process Automation Handbook. A Guide to Theory and Practice
Автори     
Анотация
Материали по ПИСУ
Съдържание----- Изтегли
37. Заглавие    Проектиране на система за автоматично управление на електрозадвижвания
Автори     Анхимюк В.Л., Ильин О.П.
Анотация
Материали по ПИСУ
Съдържание----- Изтегли
38. Заглавие    Индустриални роботи/strong>
Автори     Георги Бояджиеж, Любомир Лилов
Анотация
Материали по ИР
Съдържание----- Изтегли
39. Заглавие    Системы автоматизации с использованием ПЛК S7-200
Автори     Митин
Анотация
Материали по ПИСУ
Съдържание----- Изтегли
39. Заглавие    Роботизирани системи и технологии в индустрията
Автори     Сашо Геров
Анотация
Материали по ИР
Съдържание----- Изтегли