Теория на управлението

1. Заглавие  KR_TU2_09_answ.doc 
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
2. Заглавие  kr32.m 
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
3. Заглавие  kr12.m 
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
4. Заглавие   
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли
5. Заглавие   
Автори     
Анотация
Съдържание----- Изтегли