Висши училища в България
www.vmei.acad.bg Технически Университет - София
www.tu-sofia.bg
www.ru.acad.bg Русенски Университет "Ангел Кънчев"
www.ru.acad.bg
www.tu-varna.acad.bg Технически Университет - Варна
www.tu-varna.acad.bg
www.tugab.bg Технически Университет - Габрово
www.tugab.bg
Българска академия на науките
http://www.bas.bg/
www.uni-sofia.bg Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
www.uni-sofia.bg
www.mgu.bg Минно-Геоложки Институт "Св. Иван Рилски" - София
www.mgu.bg
www.vtu.acad.bg Висше Транспортно Училище "Тодор Каблешков" - София
www.vtu.acad.bg
Български виртуален университет
http://ecet.ecs.ru.acad.bg/bvu/
Виртуален инфо център за докторанти
http://ecet.ecs.ru.acad.bg/phd-center/
www.unwe.acad.bg Университет за Национално и Световно Стопанство - София     www.unwe.acad.bg
www.ue-varna.bg Икономически Университет - Варна
www.ue-varna.bg
www.aubg.bg Американски Университет в България
www.aubg.bg
www.nbu.bg Нов Български Университет
www.nbu.bg
www.uni-plovdiv.bg Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"
www.uni-plovdiv.bg
www.uni-sz.bg Тракийски Университет - Стара Загора
www.uni-sz.bg
www.uni-vt.bg Великотърновски Университет "Св. Св. Кирил и Методи"
www.uni-vt.bg
www.swu.bg Югозападен Университет "Неофит Рилски" - Благоевград
www.swu.bg
www.shu-bg.net Шуменски Университет "Еп. Константин Преславски"
www.shu-bg.net
www.vfu.bg Варненски Свободен Университет
www.vfu.bg
www.bfu.bg Бургаски Свободен Университет
www.bfu.bg
www.btu.bg Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
www.btu.bg
www.uacg.acad.bg Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
www.uacg.acad.bg
www.au-plovdiv.bg Аграрен Университет - Пловдив
www.au-plovdiv.bg
www.vmi-pl.bg Висш Медицински Университет - Плевен
www.vmi-pl.bg
www.medun.acad.bg Медицински Университет - София
www.mu-sofia.bg
Национален Военен Университет "В.ЛЕВСКИ"
Факултет "Авиация"
www.af-acad.bg