Технически Университет-Габрово

Катедра: "Автоматика информационна и управляваща техника"

   

Робота Lego MINDSTORM® е мобилен робот управлението на който се извършва чрез USB порт или Bluetooth. Съдържа 431 детайла и притежава собствен софтуер за програмиране.

 

NXT е мозъка на роботите на MINDSTORM®. Той е компютърно-контролиран Lego ® блок, който вдъхва живот на роботите на MINDSTORM®.