Технически Университет-Габрово

Катедра: "Автоматика информационна и управляваща техника"

 

С развитието на роботиката много университети по Света създават свой отбор по "Роботика".

Целта на този проект е въвеждане в основите на съставянето на алгоритми и програми за управление на Lego NXT роботи.

Да се даде възможност на студентите да реализират идеите си, като програмират и конструират с помощта на комплекта LEGO MINDSTORMS NXT.