Технически Университет-Габрово

Катедра: "Автоматика информационна и управляваща техника"

 

Технически Университет-Габрово

Ул. "Хаджи Димитър" 4, 5300 Габрово

тел. +359 (066) 801 599 e-mail: aiut@tugab.bg