Технически Университет-Габрово

Катедра: "Автоматика информационна и управляваща техника"

 

www.tugab.bg - Технически Университет-Габрово

aiut.tugab.bg - Катедра "АИУТ"

www.lego.com