Технически Университет-Габрово

Катедра: "Автоматика информационна и управляваща техника"

Програма 1: Движение по спирала

 

1. Обяснение на програмата

Чрез тази програма робота се движи по спирала.

 

2. Алгоритъм

 

3. Код на програмата

 

 

#define TURN_TIME 180
task main()
{ int stapka=20;
int i;
for(i=0;i<70;i++)
{
OnFwd (OUT_B,80);
OnFwd (OUT_C,i);
Wait(20*i) ;
}
}

 

ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМИ