Технически Университет-Габрово

Катедра: "Автоматика информационна и управляваща техника"

Програма 1: Движение по правоъгълник

 

1. Обяснение на програмата

Чрез тази програма робота се движи по правоъгълник.

 

2. Алгоритъм

 

 

 

3. Код на програмата

 

 

task main ()
{
OnFwd (OUT_BC,75);
Wait(1000) ;
Off (OUT_BC);
RotateMotor (OUT_C, 75, 335);

OnFwd (OUT_BC,75);
Wait(500) ;
Off (OUT_BC);
RotateMotor (OUT_C, 75, 335);
OnFwd (OUT_BC,75);
Wait(1000) ;
Off (OUT_BC);
RotateMotor (OUT_C, 75, 335);
OnFwd (OUT_BC,75);
Wait(500) ;
Off (OUT_BC);
RotateMotor (OUT_C, 75, 335);
OnFwd (OUT_BC,75);
Wait(250) ;
Off (OUT_BC);
}

 

ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМИ