Технически Университет-Габрово

Катедра: "Автоматика информационна и управляваща техника"

Програма 1: Намиране на най-осветена точка

 

1. Обяснение на програмата

Чрез тази програма робота се завърта около остта си на 360 градуса, през 5 градуса, след което се връща в точката, където е измерил най-голяма осветеност.

 

2. Алгоритъм

 

 

3. Код на програмата

 

 

task main()
{
int i;
int osvetenost[72];
int position[72];
int max_osv;
int end_position;
for (i=0;i<72;i++)
{ Wait(50);
osvetenost[i]=Sensor(S4);
RotateMotor(OUT_B, 75, 20);
position[i]=(i) ;
}
//find maximum
max_osv=osvetenost[0] ;
end_position=0;
for (i=0;i<72;i++)
{
if(osvetenost[i]>max_osv)
{
max_osv=osvetenost[i];
end_position=position[i];
}
}
// RotateMotor(OUT_B, 75, -360);
RotateMotor(OUT_B, 75, end_position-360);
ClearScreen ();
NumOut (0, LCD_LINE1, end_position);
NumOut (0, LCD_LINE2, max_osv);
while(1);
}


ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМИ