Технически Университет-Габрово

Катедра: "Автоматика информационна и управляваща техника"