Драгомир Чантов

доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов
   
адрес:
       Габрово 5300
       ул."Хаджи Димитър" №4
  телeфон:  (066) 827-571
  e-mail:      dchantov@yahoo.com


Образование:
  • Висше, ТУ - Габрово, 1996г,  "Системи и управление"
  • Доктор, 2006г., 02.21.07 "Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление"
  • Доцент, 2010г., 02.21.01 "Теория на автоматичното управление"

Учебна дейност:
  • Теория на системите
  • Теория на управлението  
  • Идентификация на системите
  • Управление на нелинейни системи
  • Моделиране и управление на екосистеми
   Области на научни интереси :
  • Теория на хаоса
  • Теория на управлението