Станимир Йордановдоц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов
   адрес:
       Габрово 5300
       ул."Хаджи Димитър" №4
  телeфон:  (066) 827-571
  e-mail:      sjjordanov@mail.bg


Образование:
 • Висше, ТУ - Габрово, 1992 г.,  "Изчислителна техника - Компютърни мрежи и системи"
 • Втора специалност , ТУ - Габрово, 1992 г., “Организация и управление на стопанската дейност на предприятия - Специалист по управленчески технологии”
 • Трета специалнос , ТУ - Габрово, 1993 г., Педагогика
 • Доктор, 2005 г., 02.21.07 "Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление"
 • Доцент, 2010 г., 02.21.08 Автоматизация на производството"
 • Специализация, Cisco System Networking Academy.Academy: University of Central England, Certificate of Course Completion “Fundamentals of Java Programming”
 • Специализация, Intel Software College, Certificate of Completion “Multi-Core Programming for Academia”

Учебна дейност:
 • Автоматизацив на технологичните процеси
 • Моделиране на системи
 • Моделиране на екосистеми
 • Обектно ориентирано програмиране
 • Програмиране и използване на компютри
 • Java базирани системи за управление
 Области на научни интереси:
 • Автоматизирани системи за управление
 • Интелигентни системи
 • Моделиране и управление на технологични обекти и системи
 • Програмиране