гл. ас. инж. Христо Стефанов Килифарев
   адрес:

       Габрово 5300
       ул. "Хаджи Димитър"  №4
  телeфон:  (066) 827-539
  e-mail:      hri_100@abv.bg

 

Образование:
  • Висше, ТУ - Габрово,  2002 г.,  "Компютърни системи и технологии"

 Учебна дейност:
  • Микропроцесорна техника
  • Цифрова и микропроцесорна техника
  • Технически средства за автоматизация
  • Програмируеми логически контролери
  • Проектиране на системи за управление
  • Индустриални компютърни мрежи
  Области на научни интереси :
  • Системи с PLC, микроконтролери и CPLD/FPGA устройства,
  • Автоматизация на технологични процеси
  • Алтернативни източници на енергия.