инж. Магдалена Христова Гичева
Организатор учебна работа
    

 

адрес:
       Габрово 5300
      
 ул. "Хаджи Димитър"  №4
  телeфон:  (066) 827-566
  e-mail: megi_gicheva@abv.bg

 

  


  Образование:
  • Висше, ВМЕИ- Габрово, 1989 г., 
    "Технология на машиностроенето и металорежещите машини "