Тошко Ненов 
   проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов
              Ръководител катедра АИУТ
   адрес:

       Габрово 5300
       ул. "Хаджи Димитър" №4
  телeфон:  (066) 827-599, 827-390
, 827-566
  e-mail:       tnenov@tugab.bg

 

   Образование:

 • ТУ – Габрово, специалност „Електронна техника”, 1979 г.
 • Национален технически университет на Украйна (Киевски политехнически институт), 1984 г.
 • София, 1994 г.,  доцент
 • София, 2010 г.,  професор

Учебна дейност:

 • Микропроцесорна техника
 • Цифрова и микропроцесорна техника
 • Интелигентни сензори и системи
 • Микроконтролери в системите за управление
 • Програмируеми логически интегрални схеми в системите за управление

Области на научни интереси :

 • Сензори
 • Сензорни системи
 • Микроконтролери
 • Интелигентни сензорни системи