доц. д-р инж. Алдениз Енверов Рашидов
   адрес:
       Габрово 5300
       ул. "Хаджи Димитър"  №4
  телeфон:  (066) 827-276
  e-mail:      aldeniz@tugab.bg

 

  Образование:
 • Висше, ТУ -  Габрово, 1996г., "Системи и управление"
 • Доктор, 2006г., 02.21.07 "Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление"
 • Доцент, 2010г., 02.21.07 "Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление"

Учебна дейност:
 • Бази от данни в индустриалните системи
 • Индустриални компютърни мрежи
 • Индустриални информационни системи
 • Микропроцесорни системи
 • Микропроцесорна техника
 • Цифрова обработка на сигналите
 Области на научни интереси :
 • Бази от данни
 • Информационни системи