ас. инж. Фатме Юсеинова Рашидова
адрес:


 
 


       Габрово 5300
       ул. "Хаджи Димитър"  №4
  телeфон:  (066) 827-276
  e-mail:      
fatme@tugab.bg

 

  Образование:
  • ТУ - Габрово, специалност „Електронна и комуникационна техника и технологии”, 1999 г.

Учебна дейност:
  • Микропроцесорна техника
  • Цифрова и микропроцесорна техника
  • Моделиране на системите
  • Микроконтролери в системите за управление
 Области на научни интереси :
  • Информационни системи
  • Бази данни