доц. д-р инж. Стефан Иванов Иванов
   адрес:
       Габрово 5300
       ул."Хаджи Димитър" №4
  телeфон:  (066) 827-578
  e-mail:      st_ivanov@abv.bg

 

Образование:

 • Висше, ТУ - Габрово, 2002 г.,  "Компютърни системи и технологии"
 • Доктор, 2008 г., 02.21.02 "Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника"
 • Доцет, 2011 г., 02.21.02 "Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника"

Учебна дейност:
 • Микропроцесорни системи
 • Микропроцесорна техника
 • Цифрова и микропроцесорна техника
 • Методи за оптимизация
 • Интелигентни сензори и системи
 • Микроконтролери в системите за управление
 • Програмируеми интегрални схеми в системите за управление
   Области на научни интереси :
 • Микроконтролери
 • Системно програмиране
 • PLC