Веселин Димитров Димитров
Майстор научна апаратура
    

 

адрес:
  Габрово 5300
  ул. "Хаджи Димитър"  №4
телeфон:  (066) 827-259
e-mail: veselin@edasat.com

 


Oбразование:
  • ТМЕТ „Д-р Н. Василиади”, Габрово, специалност „Студена обработка”, 1969 г.