Изпитни тестове по "Обща техническа подготовка"
Година Тест Отговори
Учебна година 2003-2004
Учебна година 2004-2005
Учебна година 2005-2006
Учебна година 2006-2007
Учебна година 2007-2008
Учебна година 2008-2009
Учебна година 2009-2010
Учебна година 2010-2011